Gestiunea deşeurilor

SC Goscom SRL desfăşoară activitate de gestiune a deşeurilor în comuna Zetea. Se efectuează transportarea deşeurilor menajere din gospodării săptămânal, respectiv din punctele de colectare.

Presus de acesta anual, efectuăm colectarea specială de bunuri nefolosite, şi colectarea şi transportarea deşeurilor electronice.

În organizarea activităţii noastre am luat în considerare nevoile locuitorilor, având în vedere faptul, să asigurăm o prestare cât mai ieftină posibilă.
În ultimii ani gospodărirea deşeurilor a trecut prin multiple modificări drastice, datorită aplicării normelor europene, generând astfel cheltuieli suplimentare semnificative. Societatea noastră face tot posibilul ca aceste schimbări să fie simţite cât mai puţin de populaţie.

Toate observaţiile şi obiecţiunile în legătură cu transportarea şi colectarea deşeurilor se pot face la biroul nostru, respectiv la sediile disponibile.