Lucrări de terasament cu utilaje

Activitatea Sc Goscom SRL s-a completat cu efectuarea lucrărilor de terasament, executat cu utilaje, cu întreţinerea drumurilor, străzilor, fasonarea şi construirea sanţurilor.

În primul rând executăm lucrări după comanda primăriei, dar există posibilitate ca şi locuitorii comunei să beneficieze de prestaţiile noastre la repararea drumurilor, săparea şanţurilor pentru apă potabilă şi apă uzată, la preţuri rentabile.

În continuare, tot societatea noastră efectuează lucrările de dezăpezire în timpul iernii pe străzile comunei.

În ultimii ani am dezvoltat în contunuu parcul nostru de maşini, ca să putem oferi prestări de servicii de calitate şi de încredere.